Andere Markten & Toepassingen

Dit gedeelte van de website is gewijd aan voorbeelden van Toepassingen voor Krachtopnemers en Loadpins en Meetassen die niet eerder in andere marktsectoren aan bod zijn gekomen. 

Deze rubriek zal worden uitgebreid naarmate we meer interessante Toepassingen onder de aandacht brengen, variërend van de "weird & wonderful" tot die welke we elders gewoon niet accuraat kunnen categoriseren.

Hieronder vindt u een aantal eerste voorbeelden Toepassingen. Wij dagen u uit dit aantal aan te vullen!


 

  • Controle van de kooilading in viskwekerijen
  • Krachtopnemers Kalibratiesystemen