Trekproefmachines

Machines voor trekproeven meten de eenassige kracht die op een monster onder spanning wordt uitgeoefend. Dit is nodig om de sterkte ervan te bepalen, en dus om vast te stellen of een onderdeel, component of product geschikt is voor het beoogde gebruik. De beproeving bestaat erin na te gaan hoe het proefstuk reageert wanneer er een statische of dynamische kracht op wordt uitgeoefend en is een van de meest fundamentele en gangbare vormen van mechanische beproeving.

Door het materiaal te meten terwijl het wordt voortgetrokken, kan een volledig profiel van de trekeigenschappen worden verkregen. Uitgezet in een grafiek resulteren deze gegevens in een spanning/rek kromme die laat zien hoe het materiaal op de uitgeoefende krachten reageert. Het breekpunt of de breuk is meestal het hoofddoel van de proef, maar andere belangrijke eigenschappen die kunnen worden gemeten zijn de elasticiteit, de vloeigrens en het effect van de blootstelling aan spanning op het monster.

LCM Systems heeft vele Krachtopnemers geleverd voor gebruik in trektestmachines en kan ofwel een Krachtopnemers uit ons standaardassortiment leveren of een Krachtopnemers ontwerpen die past bij een individuele trektestmachine. Naast de Krachtopnemers kunnen wij ook Instrumentatie en displays leveren voor een complete oplossing voor het meten van de belasting.
 


 

Hieronder vindt u een selectie van enkele van onze Aangepast Ontwerp productoplossingen die worden gebruikt voor trekbanken Toepassingen

Welke treksterkte testmachines Toepassingen heeft LCM Systems al tevreden gesteld?

Gelieve enkele van de recente nieuwsberichten te bekijken met betrekking tot trekbanken Krachtopnemers, Loadpins en Meetassen en aanverwante Instrumentatie die wij aan onze klantenkring hebben geleverd. Hieruit blijkt de ervaring die wij hebben in het vinden van oplossingen voor onze klanten, als aanvulling op het standaard productaanbod voor deze toepassing.