Het beste halen uit uw Loadpins en Meetassen 📰

17 februari 2023

Inleiding

Lastmeetpennen zijn ontworpen voor vele uiteenlopende Toepassingen als directe vervangers voor gaffel- of spilpennen. Zij hebben vele voordelen ten opzichte van andere lastmeetpennen, omdat zij normaal geen wijziging van de te controleren mechanische structuur vereisen. Loadpins en Meetassen worden gewoonlijk gebruikt in kabel-, ketting- en remankers, schijven, sluitingen, lagerblokken en scharnierpunten.

Loadpins en Meetassen 1

 

Algemene beschrijving

Een lastmeetpen meet de erop uitgeoefende kracht via rekstrookjes die in een kleine boring in het midden van de pen zijn aangebracht. In de buitenomtrek van de pen zijn twee groeven aangebracht om de afschuivingsvlakken te bepalen, die zich tussen de te meten krachten bevinden.

 

Bescherming van het milieu

Aangezien het geïnstrumenteerde gebied van de Loadpins en Meetassen volledig is opgenomen in een kleine centrale boring, is de sensor Loadpins en Meetassen inherent waterdicht. Vervaardigd van speciaal roestvrij staal, voorzien van gelaste of O-ring afgedichte eindkappen en met speciale aandacht voor de wartels van de signaalkabel, kan een zeer hoge bedrijfszekerheid worden gegarandeerd, zelfs voor Loadpins en Meetassen die onder water werkt.
 

 Typische locaties

Als een pen zich binnen een gedefinieerd belastingspad bevindt of kan worden aangebracht om een kracht te ondergaan, dan kan een LCM Loadpins en Meetassen worden geïnstalleerd om die belasting te controleren. De onderstaande schetsen tonen typische locaties voor Loadpins en Meetassen.

Loadpins en Meetassen 2

Loadpins en Meetassen Vergrendelingssystemen

Een belastingsmeetpen moet stevig in zijn positie worden vergrendeld om zijn oriëntatie ten opzichte van de bijbehorende assemblage te fixeren. Dit moet zowel in axiale als in rotatie-uitvoering gebeuren, om te garanderen dat het systeem nauwkeurige en herhaalbare resultaten oplevert.

Een standaard Loadpins en Meetassen is ontworpen om de kracht slechts in één richting waar te nemen. Een kracht die haaks op die kracht staat, zal een nuloutput van de sensor veroorzaken.

Loadpins en Meetassen 3

Kabel- en connectorschema's

De signaalkabel kan normaal gesproken uit de Loadpins en Meetassen komen, afhankelijk van de installatie en de benodigde ruimte. De nadruk moet worden gelegd op de bescherming van het bekabelingssysteem tegen onopzettelijke beschadiging tijdens installatie en gebruik. Indien nodig kan op de Loadpins en Meetassen een stopcontactonderbreking worden aangebracht. Extra bescherming kan worden aangebracht boven de standaardkabel met polyurethaan mantel in de vorm van een hydraulische slang. Dit biedt een uitstekende bescherming met het voordeel dat de bijbehorende fittingen gemakkelijk verkrijgbaar zijn.

Loadpins en Meetassen 4

Standaard en aangepaste Loadpins en Meetassen Maten

De volgende tabel toont het LCM assortiment van standaard Loadpins en Meetassen binnen het bereik van 2,5 tot 50 ton. De meeste pennen komen echter niet overeen met deze exacte afmetingen en worden daarom op maat ontworpen voor een specifieke locatie en toepassing. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het ontwerp van een op maat gemaakte pen.

Loadpins en Meetassen 5

Ladingsclassificatie

Bij de fabricage van alle LCM Loadpins en Meetassen worden speciale hoogsterkte staalsoorten gebruikt om de draagkracht van elk pinontwerp te optimaliseren. Er is echter altijd een compromis tussen het uitgangssignaal en de uiteindelijke sterkte van elk Loadpins en Meetassen ontwerp. Voor een Loadpins en Meetassen in dubbele afschuiving geeft de onderstaande grafiek de optimale belastbaarheid aan voor bepaalde pindiameters.

Loadpins en Meetassen 8

Als een pen wordt ontworpen in een constructie zonder beperkingen in afmetingen voor een bepaalde belasting, dan moet het ontwerp gericht zijn op de optimale kromme zoals afgebeeld. Veel Loadpins en Meetassen zijn echter ontworpen om bestaande structuren achteraf aan te passen en zullen niet altijd binnen het ideale bereik vallen.

De hoge kant van de grafiek geeft een Loadpins en Meetassen aan die een output geeft van 2,5 tot 3,5 mV/V voor een gegeven belasting, maar met een zekere mate van compromis wat betreft de uiteindelijke veiligheidsfactor van die pen.

Het laagste eind van de grafiek zal een Loadpins en Meetassen produceren, die of een lage output bij zijn nominale lading heeft of met bovenmatige afschuivingsinkepingen moet worden machinaal bewerkt om genoeg signaal tot stand te brengen. Aan het zeer lage uiteinde zouden wij normaliter een gebogen Loadpins en Meetassen voorstellen - details op aanvraag verkrijgbaar. 

Installatie Opmerkingen

Diverse factoren zijn van invloed op de prestaties van een Loadpins en Meetassen wanneer deze in gebruik wordt genomen. De meeste Loadpins en Meetassen zijn ontworpen om in bestaande structuren te passen, zodat elk ontwerp afhankelijk is van de afmetingen en beperkingen van die structuur. Als een pin wordt blootgesteld aan een hoge belasting in verhouding tot zijn diameter (zie de grafiek van de belastingsindex), zal hij minder goed presteren dan een pin die is ontworpen om binnen het optimale of lage bereik van die grafiek te vallen.

Een stijve Servicedienst structuur is vereist om de buigkrachten die op de pen worden uitgeoefend tot een minimum te beperken. De pen werkt door de afschuiving te voelen en buigspanningen in de pen zullen de algemene nauwkeurigheid verminderen. De passing van de pen in de contrasterende gaten is belangrijk voor de algemene prestaties van de Loadpins en Meetassen. Voor een "optimale" bereikpen wordt normaal een H7, g6 passing aanbevolen, maar dit is in het veld niet altijd haalbaar en enig verlies in herhaalbaarheid en lineariteit kan normaal worden getolereerd ten koste van een "gemakkelijk te monteren" vereiste.

Bij het ontwerp van een nieuwe pin wordt altijd rekening gehouden met de belasting op de lagers en de totale proporties van de pin. Wij zullen er altijd naar streven om de prestaties van een pen (binnen zijn bedrijfsstructuur) te optimaliseren, gezien de beperkingen die erop rusten. De belangrijkste overweging bij de prestaties van een Loadpins en Meetassen is dat als er geen verandering optreedt in de geometrie van de pin, de belastingsstructuur of de belastingsomstandigheden, over het hele bereik van de pin (0 -100%), dan kan een hoge prestatie worden verwacht. Zelfs minimale verbuiging van de structuur, veranderingen in de lagergebieden of verbuiging van de Loadpins en Meetassen (indien hoog belast) zullen een effect hebben op de prestaties, maar de herhaalbaarheid zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed.

 Kalibratie

Loadpins en Meetassen worden gewoonlijk gekalibreerd in halve of hele blokken in een herleidbare compressietestmachine. Wanneer een Loadpins en Meetassen als het voelelement van een sluiting wordt geleverd, kalibreren wij gewoonlijk de totale sluiting onder spanning.

Wij trachten de belastingsomstandigheden te evenaren die zich in de praktijk zouden voordoen, maar het zou onrealistisch zijn de structuur ter plaatse volledig te simuleren voor elke Loadpins en Meetassen die wordt vervaardigd. Daarom wordt voor een optimale systeemnauwkeurigheid een kalibratie in de eindmontage aanbevolen. 

Indirect toegepaste belasting

Een Loadpins en Meetassen kan in een schijfsysteem worden geïnstalleerd om de resulterende kracht te controleren die op die schijf wordt uitgeoefend. De op de draad uitgeoefende belasting en de wikkelhoek die de draad met de schijf maakt, bepalen de resulterende kracht. De volgende grafiek toont de belasting op de schijf/pin tegenover de spanning op de draad.

Loadpins en Meetassen 9     

Variërende Krachthoek

Als de hoek van de kracht, zoals toegepast op de standaard Loadpins en Meetassen, varieert tijdens het gebruik, hetzij door veranderingen in de wikkelhoek of door een andere externe factor, dan zal er een verlies zijn in de output van die pen, zoals te zien is in de grafiek hierboven. Er zij op gewezen dat tot +/-8 graden variatie in belasting kan worden opgevangen voordat een verlies van 1% in signaaloutput wordt geregistreerd.

Loadpins en Meetassen 10

 X/Y Loadpins en Meetassen

Waar een hoge mate van hoekvariatie optreedt, kan gewoonlijk een X/Y Loadpins en Meetassen worden aangeboden. Deze levert twee uitgangen, zoals beschreven in de volgende grafiek, die gelijktijdig kunnen worden afgelezen om de werkelijke resultante van de op die pen uitgeoefende kracht te berekenen. De richting van de op de pen uitgeoefende kracht kan ook worden berekend aan de hand van de polariteit en de magnitude van de X- en Y-signalen.

Loadpins en Meetassen 11

  
De hoekoriëntatie van de Loadpins en Meetassen, in de bijbehorende mechanische assemblage, zal afhangen van het hoekvenster van de werking van die pen. Dit moet worden vastgesteld om de installatie en de resultaten van die pen te optimaliseren.

Om deze technische informatie als pdf te downloaden, klik hier.

Indien u een Loadpins en Meetassen offerte wenst, gelieve onze Loadpins en Meetassen vragenlijst in te vullen.