Bewaking van de kabelspanning

Constructiekabels (tuibruggen, hangbruggen, hangende daken) zijn complexe civieltechnische constructies waarin het tuikabelsysteem een essentieel structureel element is. Om hun geplande levensduur te bereiken, moeten de tuien regelmatig worden gecontroleerd en moeten na bepaalde gebeurtenissen, zoals sterke wind, aardbevingen, botsingen enz. ook gedetailleerde inspecties worden uitgevoerd. Het gebruik van spanningsmonitoring kan de behoefte aan tijdrovende individuele bewaking/inspecties van kabels overbodig maken door eigenaren van activa continu spanningsgegevens te verstrekken die kunnen worden gebruikt om hen te waarschuwen voor gevallen van onder- of overspanning.

Voor tuibruggen met lange overspanningen is het bijzonder belangrijk om de kabelspanning te controleren wanneer de brug in gebruik is en onderhevig is aan verkeersbelasting. Een bewakingssysteem voor de spanning van de tuibruggen vergemakkelijkt de veilige bediening van de brug en kan zowel de onderhoudskosten als de hinder door verkeersafsluitingen beperken door de brugwachters te waarschuwen voor mogelijke problemen met de over- of onderspanning van de tuibruggen, zodat gerichte corrigerende maatregelen kunnen worden genomen voordat het een veiligheidsprobleem wordt.

LCM Systems biedt een breed scala aan oplossingen voor spanningsbewaking, waaronder Krachtopnemers, weegcel met trekkracht en load shackles. Deze kunnen in het belastingstraject van het ankerblok of de kabelhouder worden geïnstalleerd om de belasting continu te controleren. Instrumentatie en displays kunnen ook worden voorzien van alarmen die in werking treden wanneer vooraf ingestelde grenswaarden voor te hoge of te lage spanning worden gedetecteerd.
 


 

Welke bewaking van de kabelspanning Toepassingen heeft LCM Systems al tevreden gesteld?

Gelieve enkele recente nieuwsberichten te bekijken in verband met de bewaking van de kabelspanning Krachtopnemers, Loadpins en Meetassen en bijbehorende Instrumentatie die wij aan onze klantenkring hebben geleverd. Hieruit blijkt de ervaring die wij hebben met het vinden van oplossingen voor onze klanten, naast het standaard productaanbod voor deze toepassing.