Meerdrukmeting

Havens en terminals over de hele wereld staan voor de uitdaging om steeds grotere schepen en cruiseschepen te ontvangen. Bovendien hebben, als gevolg van de klimaatverandering, extremere weersomstandigheden een invloed op de mate van belasting van de trossen. Sterke wind, golven en stromingen betekenen dat schepen, zelfs wanneer ze aangemeerd zijn, voortdurend in beweging zijn. Dit betekent dat de spanning die door trossen wordt uitgeoefend voortdurend verandert, wat bijdraagt tot materiaalmoeheid en een kortere levensduur. Als de spanning op een of meer trossen hoger is dan op andere trossen, bestaat er bovendien een reëel risico dat de tros breekt, wat kan leiden tot schade aan de steiger en aan personeel.

Om ervoor te zorgen dat een schip veilig aangemeerd blijft, moet de spanning in elke meertros dezelfde belasting of spanning hebben, of er zo dicht mogelijk bij in de buurt komen. Dit kan worden bereikt door de installatie van een meerspanningsmeetsysteem, dat voortdurend de belasting op elke afmeerlijn controleert, zodat eventuele gevallen van overbelasting of onderbelasting onmiddellijk kunnen worden geïdentificeerd. Havenbeheerders kunnen dan de scheepskapiteins waarschuwen, zodat zij onmiddellijk corrigerende maatregelen kunnen nemen om de belasting op de trossen gelijkmatig te verdelen.

De afmeersystemen die LCM Systems levert, maken gebruik van ofwel lastmeetpennen die worden geïnstalleerd in afmeerhaken met snelsluitingof load shackles/weegcel met trekkracht die in de trosstructuur worden geïnstalleerd en aan bestaande afmeervoorzieningen in de haven worden bevestigd. De verstrekte lastmeetgegevens worden dan gewoonlijk ingevoerd in een PLC-systeem, maar waar nodig kan in een afzonderlijke uitlezing worden voorzien (gewoonlijk in kleinere havens en havenbekkens). Dit kan ook alarmen omvatten die afgaan in geval van overbelastingssituaties.
 


 

LCM Systems Aan welke meting van Mooring Tension heeft Toepassingen al voldaan?

Gelieve enkele recente nieuwsberichten te bekijken in verband met Mooring Tension Measurement Krachtopnemers, Loadpins en Meetassen en bijbehorende Instrumentatie die wij aan onze klantenkring hebben geleverd. Hieruit blijkt onze ervaring met het vinden van oplossingen voor onze klanten, in aanvulling op het standaard productaanbod voor deze toepassing.

9,5 ton duikboot Load Shackles

Deze vier 9,5 ton zware load shackles zijn besteld door een Canadees bedrijf en zullen worden gebruikt om de spanning in de landvasten van door golven aangedreven ontziltingsinstallaties te controleren.

Lees meer...

25te Dompelpomp Load Shackles

Deze 25te onderzeese Load Shackles is verzonden naar een Brits getijdenturbinebedrijf. Op hun verzoek werd het ontworpen zonder roestvrijstalen onderdelen om corrosie te minimaliseren.

Lees meer...

285te Klem Loadpins en Meetassen

Deze 285te Loadpins en Meetassen zullen worden ingebouwd in load shackles en worden gebruikt voor het controleren van de belasting van trossen op een meerboei met één punt. 

Lees meer...

55 ton Draadloze Load Shackles

Vorige week donderdag ontvingen wij een bestelling voor vijf van onze Draadloze 55 ton TELSHACK-B load shackles, die dringend nodig waren voor een project in de Golf van Mexico.

Lees meer...