ATEX-handleiding 📰

14 juli 2020

ATEX IECEx Krachtopnemers

 

Inleiding

Deze handleiding heeft betrekking op LCM Systems reeks ATEX- en IECEx-gecertificeerde Krachtopnemers en behuizingen. Deze handleiding en alle andere referentiedocumenten moeten worden gelezen en begrepen voordat u een LCM systems ATEX, IECEx Producten installeert of gebruikt. Alle LCM Systems ATEX, IECEx Krachtopnemers gaan ten minste vergezeld van een algemene overzichtstekening of gegevensblad, kalibratiecertificaat, conformiteitsverklaring en een kopie van LCM systems ATEX, IECEx-certificaten. Alle LCM Systems ATEX IECEx behuizingen zullen vergezeld gaan van dezelfde documentatie als hierboven vermeld voor Krachtopnemers minus een kalibratiecertificaat.

Alle LCM Systems ATEX, IECEx Producten zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met Richtlijn 2014/34/EU en de volgende normen: IEC 60079-0:2011, IEC 60079-1:2014 en IEC 60079-31:2013, BS EN 60079-0:2012, BS EN 60079-1:2014 en BS EN 60079-31:2014.


Product Beschrijving

Item: Krachtopnemers of Behuizingsgroep II, Categorie 2, Zone 1 Milieu

Modelnummers: ACP (compressie Krachtopnemers), AEN (behuizing), ALL (weegcel met trekkracht), ALP (Loadpins en Meetassen) SHK-A (Load Shackles) en LCMXXXX (Aangepast Ontwerp).

Alle LCM Systems Krachtopnemers ontwerpen krijgen een uniek LCM-nummer/modelnummer, d.w.z. LCM-nummer = LCMXXXX (waarbij X=0-9, d.w.z. LCM4204) of modelnummer (d.w.z. ACP-2-ATEX). LCM Systems stuur een tekening ter goedkeuring naar de klant voordat een op maat ontworpen explosiegevaarlijke omgeving wordt geproduceerd Krachtopnemers.

Leverancier: LCM Systems Ltd - Unit 15, Newport Business Park, Barry Way, Newport, Isle of Wight PO30 5GY UNITED KINGDOM


Service: (REPAIR, Servicedienst)

LCM Systems Ltd - (Adres als hierboven)

Tel: +44(0)1983 249264

Fax: +44(0)1983 249266

E-mail: sales@lcmsystems.com


Markeringen:

Het etiket wordt op de Krachtopnemers of behuizing aangebracht zoals aangegeven op de bijgeleverde overzichtstekening. Het etiket stemt overeen met tekening LCM4255/9, de informatie op het etiket is als volgt

Krachtopnemers 

ATEX-instructies 1

De volgende certificeringsnummers hebben betrekking op modellen: - Loadpins en Meetassen 4255, Link Krachtopnemers 4256, CPA Krachtopnemers 4257.

TRAC14ATEX0023X en IECEx TRC 14.0011X

ATEX Instructies 2
 

Behuizing

ATEX-instructies 3

De volgende certificatienummers betreffen modellen: - Behuizing 4290.

TRAC14ATEX0047X en IECEx TRC 14.0018X

ATEX Instructies 4

Installatie

Alle LCM Systems ATEX/IECEx gecertificeerde Producten moeten worden geïnstalleerd zoals aangegeven op de bijgeleverde algemene opstellingstekening. De belastingsrichting wordt op elke Krachtopnemers aangegeven en duidelijk op de tekening aangegeven. Alle kabelinvoer-/uitvoerpunten zijn duidelijk gelabeld met het schroefdraadtype en de maat op de Krachtopnemers of behuizing en de tekening. Alle details van bedradings- of connectorpinnen worden vermeld op het kalibratiecertificaat en, indien van toepassing, op de tekening van Krachtopnemers of de behuizing. Alle aardingspunten moeten een dwarsdoorsnede hebben die ten minste gelijk is aan de dwarsdoorsnede van de fasegeleider.

LCM Systems levert geen gedetailleerde installatie-instructies voor zijn apparatuur, omdat de apparatuur is ontworpen op basis van klantgegevens of omdat de apparatuur voor draagbaar gebruik is. 

Als LCM-systeemapparatuur wordt geleverd met aanvullende Ex-apparatuur voor gevaarlijke gebieden Producten (displays etc.) is het niet de verantwoordelijkheid van LCM Systems om de geschiktheid te verifiëren of aanvullende installatiedetails te verstrekken voor deze Producten. Alle aanvullende apparatuur die niet wordt gedekt door LCM systems certificering moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de meest recente uitgaven en relevante delen van EN60079 specificaties of de equivalente IEC specificatie - Secties. Installatie en onderhoud van elektrische apparatuur voor gebruik in potentieel explosieve atmosferen (anders dan mijnbouw Toepassingen of verwerking en fabricage van explosieven) moeten in overeenstemming zijn met: 

EN60079-14:2014 Elektrische installatie in explosiegevaarlijke omgeving (andere dan mijnen)
IEC60079-14:2013 

BS EN 60079-10-1:2015 Indeling van gevaarlijke gebieden
BS EN 60079-10-2:2015
IEC 60079-10-1:2015
IEC 60079-10-2:2015

Vervaardiging

LCM Systems verzorgt het ontwerp en de fabricage van ATEX, IECEx Krachtopnemers en voert volledige tests en inspecties uit van elk item in overeenstemming met het IEC 80079-34 QMS-systeem.

Reparaties

Alleen LCM Systems personeel is gemachtigd om een reparatie of service uit te voeren aan hun Producten. Alle reparaties of onderhoudsbeurten worden uitgevoerd in de lokalen van LCM Systems, de eenheid kan niet buiten de lokalen van LCM Systems worden onderhouden.

Montage en demontage

Het monteren en demonteren van Krachtopnemers wordt uitsluitend door personeel van LCM System Ltd uitgevoerd. Pogingen van derden zullen de certificering voor de unit ongeldig maken. Behuizingen kunnen alleen buiten een explosiegevaarlijke omgeving door technici van derden worden geassembleerd en gedemonteerd. Alle afdichtingen en bevestigingen moeten correct worden gemonteerd in overeenstemming met de algemene overzichtstekening.

Noodreparaties  

Noodreparaties houden in dat het toestel naar LCM Systems Ltd wordt teruggebracht voor onderhoud en onmiddellijk aan de klant wordt terugbezorgd, indien het toestel geschikt wordt geacht voor terugzending.

Aanpassingen

Aanpassingen voor Parameter/Kalibratie aan de Eenheid: Voor het kalibreren van de eenheid wordt aanbevolen dat dit wordt uitgevoerd door een lid van LCM Systems of een volledig bevoegde Instrumentengineer.

Interne aanpassingen zijn niet vereist of toegestaan.

Elke andere interferentie maakt het toestel ongeldig als gecertificeerd product en vereist dat het wordt teruggestuurd naar LCM Systems voor analyse en/of heraanpassing.

WAARSCHUWINGDe Krachtopnemers of de behuizing mag NOOIT worden geopend wanneer een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn. Reparaties of aanpassingen mogen alleen in een niet-explosieve omgeving worden uitgevoerd.

De gebruiker dient de effecten van de media op de blootgestelde omvormermaterialen te bepalen. Waar een corrosieve omgeving aanwezig is, kunnen omvormers vaak worden vervaardigd van corrosiebestendige materialen of kunnen isolatiebarrières worden gebruikt tussen de corrosieve omgeving en de omvormer. De beschermingsgraad tegen binnendringing (IP) mag nooit worden overschreden, zie tabel A & B hieronder voor details

 ALLE details die op de algemene opstellingstekening en het ATEX-, IECEx-certificaat staan vermeld, mogen nooit worden overschreden voor een LCM Systems Producten .

 

Tabel A: - Bescherming tegen vaste deeltjes

 ATEX-instructies 5

 Tabel B: - Bescherming tegen binnendringen van vloeistoffen

  ATEX-instructies 6

Om een kopie van deze handleiding in pdf-formaat te downloaden, klik hier